nagroda dla spektaklu ERFT

Spektakl ERFT został jednym z trójki laureatów SPOTKAŃ 2011 organizowanych przez Fundację Łódzkich Spotkań Teatralnych. Pani Dagmara Gumkowska podzieliła swoją nagrodę pomiędzy ERFTa Ludomira Franczaka, oraz MARGARETĘ Janka Turkowskiego. Trzecim laureatem (nagroda Marcina Brzozowskiego) został Teatr Karawana.