erft book

Wreszcie udało mi się złożyć i wydrukować książkę opartą na całej historii i moich poszukiwaniach. Wszystko dzięki wsparciu finansowemu Gminy Miejskiej Słupsk i Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku.

  Finally I managed to make and print the book based on the story of my grandmother, and the research. It was possible also because of the scholarships from Marshal of Pomerania, and City of Slupsk.